BeeWise Shpk
BeeWise Shpk

Shërbimet

Mbajte Kontabiliteti
Auditime Financiare
Përgatitje të Pasqyrave Financiare
Regjistrim Kompanie
Konsulencë Projektimi
Ndjekje proçedurash për leje pune dhe leje qëndrimi për të huaj
Ndjekje proçedurash për regjistrim marke

BeeWise Shpk

Rr. Astrit Losha, P:300/142, K1N15, Unaza E Re, Tirane

+355-67-2339473

L82320048R

www.beewise.net

Numrat e Llogarive Bankare

BKT
LekAL3720511320004156CLPRCLALLA